Overzicht van het semester ECV van de Opleiding E 2008/2009.

6 februari 2009

Deze pagina geeft een overzicht van het semester Elektrotechniek Carrière Voorjaar (ECV) van de Opleiding Elektrotechniek van de Academie voor Engineering/THRijswijk van De Haagse Hogeschool en is bedoeld voor studenten die van plan zijn dit semester per 1 februari 2009 te gaan volgen.

Belangrijke links:

Plaats in de Opleiding

De Opleiding Elektrotechniek bestaat uit twee delen: het basisdeel en het carrièredeel. Het carrièredeel beslaat 4 semesters: ECS (stage), ECV (voorjaar), ECN (najaar) en ECA (afstuderen). In het carrièredeel willen we de studenten veel keuzemogelijkheden geven. Om deze reden zijn in dit deel van de opleiding 3 minoren van elk 15 creditpoints opgenomen: twee in semester ECN en één in semester ECV. Het semester ECV wordt alleen in het voorjaar aangeboden (vandaar de naam: Elektrotechniek Carrière Voorjaar). Als je deelneemt aan ECV dan heb je de basis van de E opleiding al gevolgd en heb je ook al stage gelopen. Als reguliere student volg je ECV na de stage maar als versnellende (of vertraagde) student volg je ECV na ECN.

De plaats van ECV in het curriculum.

Indeling ECV

Zoals je hierboven kunt zien bestaat het semester ECV uit twee delen: De kern en de minor. Beide delen hebben een omvang van 15 creditpoints. Het kerndeel bestaat uit 2 onderwijseenheden: Elektrische Signalen (ELSIG) en Elektro Project 7 (EPRO7). In het minordeel mag je zelf een minor kiezen. De opleiding Elektrotechniek beveelt je aan te kiezen voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek (EVMIN). Deze minor bestaat uit 9 verdiepende cursussen op het gebied van de Elektrotechniek waar je er 5 van kiest. Elke cursus heeft een omvang van 3 creditpoints, dus de totale minor heeft een omvang van 15 creditpoints. Als je in ECV een andere minor van 15 creditpoints wilt volgen dan is dat alleen mogelijk met toestemming van de toetscommissie van de Opleiding Elektrotechniek.

In de rest van dit document wordt er van uitgegaan dat je voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek kiest.

Inhoud Kern ECV

Het project EPRO7 heeft een omvang van 9 creditpoints en een looptijd van 1 semester (20 weken). De tijd die je inzetbaar bent voor EPRO7 is niet elke week hetzelfde: dit hangt namelijk af van de keuzes die je maakt in de minor EVMIN (hier komen we later nog op terug). Ook is niet elke student op hetzelfde moment inzetbaar voor het project. Dit maakt het EPRO7-project bijzonder geschikt om te werken aan de competentie "plannen". Een EPRO7-project kenmerkt zich door pittige onderwerpen met veel diepgang of een veelheid van factoren waarmee rekening gehouden moet worden, veel zelfstandigheid en echte opdrachten met, waar mogelijk, echte opdrachtgevers.

De onderwijseenheid ELSIG bestaat uit twee delen: ELSIGE1X1 en ELSIGE1X2. ELSIGE1X1 heet Signaalbewerkingen en ELSIGE1X2 heet Signaaltransmissie. Beide delen worden aangeboden als een cursus (zie verderop) in de eerste 4 weken van het semester. Voor beide cursussen geldt een bodemcijfer van 4,5. Dit wel zeggen dat je de onderwijseenheid ELSIG alleen kunt halen als je voor geen van beide cursussen minder dan een 4,5 hebt gehaald: het eindcijfer van de onderwijseenheid ELSIG is dan het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers die je voor de twee cursussen ELSIGE1X1 en ELSIGE1X2 hebt behaald. Je hebt de onderwijseenheid pas gehaald als dit gemiddelde groter dan of gelijk is aan 6 (na afronding).

Inhoud Minor ECV

Wij gaan er op deze pagine van uit dat je de Verdiepende Minor Elektrotechniek EVMIN hebt gekozen. In deze minor worden 9 cursussen EVMINE1X1 t/m EVMINX9 aangeboden. Je mag vijf van deze cursussen kiezen en deze cursussen vormen tezamen jouw minor EVMIN. Voor alle cursussen geldt een bodemcijfer van 4,5. Dit wil zeggen dat je de onderwijseenheid EVMIN alleen kunt halen als je voor geen van de cursussen die je kiest minder dan een 4,5 hebt gehaald: het eindcijfer van de onderwijseenheid EVMIN is dan het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers die je voor de vijf gekozen cursussen hebt behaald. Je hebt de onderwijseenheid pas gehaald als dit gemiddelde groter dan of gelijk is aan 6 (na afronding).

Cursussen in ECV

De verplichte onderwijsdelen ELSIGE1X1 en ELSIGE1X2 en de verschillende onderwijsdelen van de Verdiepende Minor Elektrotechniek EVMINX1 t/m EVMINX9 worden aangeboden in de vorm van een cursus. Elke cursus heeft een looptijd van 4 weken en heeft een omvang van 3 creditpoints verdeeld over 20 dagdelen. Een dagdeel is een halve dag: van 8:45 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 16:15. Er zijn 6 dagdelen contact, 1 dagdeel toetsing, 9 dagdelen zelfstudie en 4 dagdelen (indien nodig) voor herkansing. De looptijd van 4 weken zorgt ervoor dat de studenten de competentie kunnen ontwikkelen om zich in korte tijd te specialiseren in een deelgebied van de elektrotechniek. In de praktijk is het ook vaak nodig dat de elektrotechnisch ingenieur zich snel inwerkt in een bepaalde specialisatie van de elektrotechniek. De student moet hierbij kunnen voortbouwen op de competenties die in de basis van de opleiding verworven zijn. Elke cursus heeft zoals gezegd een looptijd van 4 weken. In deze 4 weken ben je elke week 4 dagdelen (2 dagen) met de cursus bezig. In de eerste 3 weken heb je twee 2 dagdelen/week contact (theorie en/of practicum) en ben je zelf ook nog 2 dagdelen/week met de cursus bezig (zelfstudie). In de vierde week vindt de toetsing plaats (op 1 dagdeel) en ben je ook nog 3 dagdelen zelf met de voorbereiding van de toetsing bezig. Omdat je (meestal) 2 cursussen gelijktijdig volgt en ook nog 1 dag/week aan het EPRO7-project werkt heb je dus een werkweek van 5 dagen. Als je in een bepaalde periode van 4 weken maar 1 cursus volgt dan werk je 3 dagen/week aan het EPRO7-project.

Organisatie van ECV

Het semester ECV omvat 20 weken die zijn verdeeld in twee blokken van 10 weken (kwartalen). Elk kwartaal is opgedeeld in 3 perioden. Elk kwartaal begint met 2 perioden van 4 weken. In z'n periode van 4 weken worden 2 verplichte cursussen of 3 keuzecursussen aangeboden. De laatste twee weken van elk kwartaal zijn bestemd voor reparatiewerkzaamheden (herkansingen). Deze reparatiewerkzaamheden kunnen bestaan uit een hertoets maar ook uit een aanvullende opdracht. In week 1 t/m 18 werk je aan het EPRO7-project. In week 19 is het projectassessment. Een eventueel herassessment zal in week 20 worden afgenomen. De organisatie van ECV is hieronder weergegeven.

De organisatie van ECV.

Voor de minor EVMIN kies je 5 van de 9 aangeboden cursussen. Stel dat je kiest voor EVMINX1, 3, 5, 8 en 9, zie hierboven. Je hebt dan in week 1 t/m 4, 5 t/m 8 en 15 t/m 18 twee cursussen van elk 2 dagen/week en je werkt in die weken ook nog 1 dag/week aan EPRO7. In de weken 11 t/m 14 volg je maar 1 cursus (EVMINX5) en werk je 3 dagen/week aan EPRO7. Elke student kan andere cursussen kiezen, dus de studenten van jouw EPRO7-projectgroep werken niet allemaal 3 dagen/week aan het project in week 11 t/m 14. Andere studenten uit jouw groepje werken misschien in week 2 t/m 8, of juist in week 15 t/m 18, 3 dagen/week aan EPRO7. Dit maakt de planning voor EPRO7 veel realistischer (en ingewikkelder) dan je tot nu toe gewend was voor EPRO1 t/m EPRO6.

Beschrijving Onderwijsdelen

Een uitgebreide beschrijving van alle onderwijsdelen uit ECV kun je vinden in het semesterboekje ECV.

Benodigde Voorkennis

In de onderstaande figuur kun je zien welke voorkennis voor de verschillende onderwijsdelen van ECV nodig is.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden op de portal.