Overzicht van het semester ECV van de Opleiding E 2009/2010.

8 oktober 2009

Kijk hier voor het overzicht van ECV 2010/2011.

Deze pagina geeft een overzicht van het semester Elektrotechniek Carrière Voorjaar (ECV) van de Opleiding Elektrotechniek van de Academie voor Engineering/THRijswijk van De Haagse Hogeschool en is bedoeld voor studenten die van plan zijn dit semester per 9 februari 2010 te gaan volgen.

Belangrijke links:

Plaats in de Opleiding

De Opleiding Elektrotechniek bestaat uit twee delen: het basisdeel en het carrièredeel. Het carrièredeel beslaat 4 semesters: ECS (stage), ECV (voorjaar), ECN (najaar) en ECA (afstuderen). In het carrièredeel willen we de studenten veel keuzemogelijkheden geven. Om deze reden zijn in dit deel van de opleiding 3 minoren van elk 15 creditpoints opgenomen: twee in semester ECN en één in semester ECV. Het semester ECV wordt alleen in het voorjaar aangeboden (vandaar de naam: Elektrotechniek Carrière Voorjaar). Als je deelneemt aan ECV dan heb je de basis van de E opleiding al gevolgd en heb je ook al stage gelopen. Als reguliere student volg je ECV na de stage maar als versnellende (of vertraagde) student volg je ECV na ECN.

De plaats van ECV in het curriculum.

Indeling ECV

Zoals je hierboven kunt zien bestaat het semester ECV uit twee delen: De kern en de minor. Beide delen hebben een omvang van 15 creditpoints. Het kerndeel bestaat uit 2 onderwijseenheden: Elektrische Signalen (ELSIG) en Elektro Project 7 (EPRO7). In het minordeel mag je zelf een minor kiezen. De opleiding Elektrotechniek beveelt je aan te kiezen voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek (EVMIN). Deze minor bestaat uit 9 verdiepende "vakken" op het gebied van de Elektrotechniek waar je er 5 van kiest. Elk vak heeft een omvang van 3 creditpoints, dus de totale minor heeft een omvang van 15 creditpoints. Als je in ECV een andere minor van 15 creditpoints wilt volgen dan is dat alleen mogelijk met toestemming van de toetscommissie van de Opleiding Elektrotechniek.

In de rest van dit document wordt er van uitgegaan dat je voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek kiest.

Inhoud Kern ECV

Het project EPRO7 heeft een omvang van 9 creditpoints en een looptijd van 1 semester (20 weken). De tijd die je inzetbaar bent voor EPRO7 is niet elke week hetzelfde: dit hangt namelijk af van de keuzes die je maakt in de minor EVMIN (hier komen we later nog op terug). Ook is niet elke student op hetzelfde moment inzetbaar voor het project. Dit maakt het EPRO7-project bijzonder geschikt om te werken aan de competentie "plannen". Een EPRO7-project kenmerkt zich door pittige onderwerpen met veel diepgang of een veelheid van factoren waarmee rekening gehouden moet worden, veel zelfstandigheid en echte opdrachten met, waar mogelijk, echte opdrachtgevers.

De onderwijseenheid ELSIG bestaat uit twee vakken: ELSIGE1X1 en ELSIGE1X2. ELSIGE1X1 heet Signaalbewerkingen en ELSIGE1X2 heet Signaaltransmissie. Signaalbewerkingen wordt aangeboden in het eerste kwartaal en Signaaltransmissie wordt aangeboden in het tweede kwartaal. Voor beide vakken geldt een bodemcijfer van 4,5. Dit wil zeggen dat je de onderwijseenheid ELSIG alleen kunt halen als je voor elk vak een 4,5 of hoger hebt behaald. Het eindcijfer van de onderwijseenheid ELSIG is dan het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers die je voor de twee vakken ELSIGE1X1 en ELSIGE1X2 hebt behaald. Je hebt de onderwijseenheid pas gehaald als dit gemiddelde groter dan of gelijk is aan 6 (na afronding). Bij de afronding wordt het cijfer naar boven afgerond als de eerste decimaal een 5 of hoger is, en naar beneden als de eerste decimaal een 4 of lager is.

Inhoud Minor ECV

Wij gaan er in dit document van uit dat je de Verdiepende Minor Elektrotechniek EVMIN hebt gekozen. In deze minor worden 9 vakken EVMINE1X1 t/m EVMINX9 aangeboden. Je mag vijf van deze vakken kiezen en deze vakken vormen tezamen jouw minor EVMIN. Voor alle vakken geldt een bodemcijfer van 4,5. Dit wil zeggen dat je de onderwijseenheid EVMIN alleen kunt halen als je voor elk vak een 4,5 of hoger hebt behaald. Het afgeronde eindcijfer van de onderwijseenheid EVMIN is het rekenkundig gemiddelde van de niet afgeronde EVMIN-vakken. Het eindcijfer van de onderwijseenheid EVMIN moet gelijk of groter zijn dan 6 (na afronding). Bij de afronding wordt het cijfer naar boven afgerond als de eerste decimaal een 5 of hoger is, en naar beneden als de eerste decimaal een 4 of lager is.

Organisatie van ECV

Het semester ECV omvat 20 weken die zijn verdeeld in twee blokken van 10 weken (kwartalen). De laatste twee weken van elk kwartaal zijn bestemd voor reparatiewerkzaamheden (herkansingen). Deze reparatiewerkzaamheden kunnen bestaan uit een hertoets maar ook uit een aanvullende opdracht. In week 1 t/m 18 werk je aan het EPRO7-project. In week 19 is het projectassessment. Een eventueel herassessment zal in week 20 worden afgenomen. De organisatie van ECV is hieronder weergegeven.

De organisatie van ECV.

Voor de minor EVMIN kies je 5 van de 9 aangeboden vakken. Stel dat je kiest voor EVMINX1, 4, 7, 5 en 8, zie hierboven. Je hebt dan in week 1 t/m 7 in totaal vier vakken van elk 3 CP (= 1 dag/week) en je werkt in die weken ook nog 1 dag/week aan EPRO7. In de weken 11 t/m 17 volg je in totaal 3 vakken en werk je 2 dagen/week aan EPRO7. Elke student kan andere vakken kiezen, dus de studenten van jouw EPRO7-projectgroep werken niet allemaal 2 dagen/week aan het project in week 11 t/m 17. Andere studenten uit jouw groepje werken misschien in week 1 t/m 7 2 dagen/week aan EPRO7. Dit maakt de planning voor EPRO7 veel realistischer (en ingewikkelder) dan je tot nu toe gewend was voor EPRO1 t/m EPRO6.

Een vak gaat in ieder geval door als er 12 of meer studenten voor dit vak hebben gekozen. Als vak niet doorgaat dan kunnen studenten die voor dit vak hebben gekozen hebben een nieuwe keuze maken.

Beschrijving Onderwijsdelen

Een uitgebreide beschrijving van alle onderwijsdelen uit ECV kun je vinden in het semesterboekje ECV.

Benodigde Voorkennis

In de onderstaande figuur kun je zien welke voorkennis voor de verschillende onderwijsdelen van ECV nodig is.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden op de portal.