Overzicht van semester 1 t/m 4 van de opleiding E 2011/2012.

7 september 2011

Deze pagina geeft een overzicht van de opleiding Elektrotechniek van de Academie voor Technology, Innovation & Society Delft van De Haagse Hogeschool. Dit semesteraanbod was bedoeld voor studenten die in september 2011 aan de opleiding Elektrotechniek zijn begonnen. Klik hier als je al in september 2010 was begonnen. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden op de portal in de Onderwijs- en Examenregeling E 2011-2012.

De E opleiding bestaat uit 2 delen: de basis en de carrière. Deze pagina gaat over "de basis" van de opleiding Elektrotechniek. Informatie over het carrièredeel kun je hier vinden.

Regulier.

In het reguliere studieprogramma worden de eerste 4 semesters van de opleiding in 2 jaar doorlopen. Hieronder kun je zien hoe de verschillende leerlijnen in deze eerste twee jaar zijn opgebouwd.

-

De moduleonderdelen waaruit het reguliere studieprogramma van de basis bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. Het eerste jaar is de propedeuse fase. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. Na de propedeuse fase start de hoofdfase. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd. Moduleonderdelen waarvan de naam dezelfde is vormen samen een module. Als je wilt weten uit welke moduleonderdelen een module precies bestaat kun je beter in het semesteraanbod kijken. Het onderstaande overzicht is bedoeld om de samenhang tussen de verschillende modules duidelijk te maken.

Matig versneld.

In het matig versnelde studieprogramma worden de eerste 4 semesters van de opleiding in 1¾ jaar doorlopen.

De moduleonderdelen waaruit dit studieprogramma bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd.

Versneld.

In het versnelde studieprogramma worden de eerste 4 semesters van de opleiding in 1¾ jaar doorlopen. Daarnaast lopen de studenten die dit versnelde studieprogramma volgen de eerste 1¾ jaar een parttime stage, meestal op school.

De moduleonderdelen waaruit dit studieprogramma bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. Het versnelde programma is in eerste instantie bedoeld voor studenten met een VWO opleiding. Er wordt van uitgegaan dat de studenten die het versnelde programma doorlopen over meer voorkennis wiskunde beschikken dan de reguliere studenten. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd.