Overzicht van semester 1 t/m 5 van de duale opleiding E 2012/2013.

11 september 2012

Deze pagina geeft een overzicht van de opleiding Elektrotechniek van de Academie voor Technology, Innovation & Society Delft van De Haagse Hogeschool. Dit semesteraanbod is bedoeld voor studenten die in september 2012 aan de duale opleiding Elektrotechniek zijn begonnen. Klik hier als je in september 2012 aan de voltijd opleiding Elektrotechniek bent begonnen. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden op de portal in de Onderwijs- en Examenregeling E 2012-2013.

Een folder met daarin een compacte beschrijving van de vierjarige duale opleiding Elektrotechniek 2012 vind je hier.

De E reguliere voltijd opleiding bestaat uit 2 delen: de basis en de carrière. In het duale programma wordt in de eerste twee en een half jaar de basis en de stage (als onderdeel van werkend leren) doorlopen. Deze pagina gaat over "de basis" van de duale opleiding Elektrotechniek. Het programma voor "de carrière" van de duale opleiding moet nog verder uitgewerkt worden.

De moduleonderdelen waaruit de basis van het duale studieprogramma bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. Het eerste jaar is de propedeuse fase. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. Na de propedeuse fase start de hoofdfase. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd. Moduleonderdelen waarvan de naam dezelfde is vormen samen een module. Als je wilt weten uit welke moduleonderdelen een module precies bestaat kun je beter in het semesteraanbod kijken. Het onderstaande overzicht is bedoeld om de samenhang tussen de verschillende modules duidelijk te maken.

Let op! Het eerste jaar van het programma dat op deze pagina wordt beschreven wordt sinds het studiejaar 2013-2014 niet meer aangeboden! Als je nog vakken moet inhalen dan kun je hier (updated 23-02-2014) een vertaaltabel vinden.

Let op! Het tweede jaar van het programma dat op deze pagina wordt beschreven wordt in het studiejaar 2014-2015 niet meer aangeboden! Als je nog vakken moet inhalen dan kun je hier een vertaaltabel vinden.