Overzicht van semester 1 t/m 4 van de voltijd opleiding E 2012/2013.

11 september 2012

Deze pagina geeft een overzicht van de opleiding Elektrotechniek van de Academie voor Technology, Innovation & Society Delft van De Haagse Hogeschool. Dit semesteraanbod is bedoeld voor studenten die in september 2012 aan de voltijd opleiding Elektrotechniek zijn begonnen. Klik hier als je al in september 2011 bent begonnen. Klik hier als je in september 2012 aan de duale opleiding Elektrotechniek bent begonnen. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden op de portal in de Onderwijs- en Examenregeling E 2012-2013.

Een folder met daarin een compacte beschrijving van de reguliere vierjarige voltijd opleiding Elektrotechniek 2012 vind je hier.

De E opleiding bestaat uit 2 delen: de basis en de carrière. Deze pagina gaat over "de basis" van de opleiding Elektrotechniek. Informatie over het carrièredeel kun je hier vinden.

Regulier.

In het reguliere studieprogramma worden de eerste 4 semesters van de opleiding in 2 jaar doorlopen. Hieronder kun je zien hoe de verschillende leerlijnen in deze eerste twee jaar zijn opgebouwd.

-

De moduleonderdelen waaruit het reguliere studieprogramma van de basis bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. Het eerste jaar is de propedeuse fase. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. Na de propedeuse fase start de hoofdfase. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd. Moduleonderdelen waarvan de naam dezelfde is vormen samen een module. Als je wilt weten uit welke moduleonderdelen een module precies bestaat kun je beter in het semesteraanbod kijken. Het onderstaande overzicht is bedoeld om de samenhang tussen de verschillende modules duidelijk te maken.

Let op! Het eerste jaar van het programma dat op deze pagina wordt beschreven wordt sinds het studiejaar 2013-2014 niet meer aangeboden! Als je nog vakken moet inhalen dan kun je hier (updated 23-02-2014) een vertaaltabel vinden.

Let op! Het tweede jaar van het programma dat op deze pagina wordt beschreven wordt in het studiejaar 2014-2015 niet meer aangeboden! Als je nog vakken moet inhalen dan kun je hier een vertaaltabel vinden.

Matig versneld.

In het matig versnelde studieprogramma worden de eerste 4 semesters van de opleiding in 1¾ jaar doorlopen.

De moduleonderdelen waaruit dit studieprogramma bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. Let op! Deze (gele) moduleonderdelen worden in het studiejaar 2013-2014 niet meer aangeboden! Als je nog vakken moet inhalen dan kun je hier (updated 22-11-2013) een vertaaltabel vinden. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd.

Versneld.

In het versnelde studieprogramma worden de eerste 4 semesters van de opleiding in 1¾ jaar doorlopen. Daarnaast lopen de studenten die dit versnelde studieprogramma volgen de eerste 1 jaar een parttime stage, meestal op school.

De moduleonderdelen waaruit dit studieprogramma bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. Het versnelde programma is in eerste instantie bedoeld voor studenten met een VWO opleiding. Er wordt van uitgegaan dat de studenten die het versnelde programma doorlopen over meer voorkennis wiskunde beschikken dan de reguliere studenten. De moduleonderdelen uit de propedeuse zijn geel gekleurd. Let op! Deze (gele) moduleonderdelen worden in het studiejaar 2013-2014 niet meer aangeboden! Als je nog vakken moet inhalen dan kun je hier (updated 22-11-2013) een vertaaltabel vinden. De moduleonderdelen uit de hoofdfase zijn groen gekleurd.