Overzicht van het semester ECV van de opleiding E 2014/2015.

28 november 2014

Deze pagina geeft een overzicht van het semester Elektrotechniek Carrière Voorjaar (ECV) van de Opleiding Elektrotechniek van de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving van De Haagse Hogeschool en is bedoeld voor studenten die van plan zijn dit semester per 9 februari 2015 te gaan volgen.

Belangrijke links:

Plaats in de Opleiding

De opleiding Elektrotechniek bestaat uit twee delen: het basisdeel en het carrièredeel. Het carrièredeel beslaat 4 semesters: ECS (stage), ECV (voorjaar), ECN (najaar) en ECA (afstuderen). In het carrièredeel willen we de studenten veel keuzemogelijkheden geven. Om deze reden zijn in dit deel van de opleiding 3 minoren van elk 15 studiepunten opgenomen: twee in semester ECN en één in semester ECV. Het semester ECV wordt alleen in het voorjaar aangeboden (vandaar de naam: Elektrotechniek Carrière Voorjaar). Als je deelneemt aan ECV dan heb je de basis van de E opleiding al gevolgd en heb je ook al stage gelopen. Als reguliere student volg je ECV meteen na de stage maar als versnellende (of vertraagde) student volg je ECV pas na ECN.

De plaats van ECV in het curriculum.

Indeling ECV

Zoals je kunt zien in het bovenstaande figuur bestaat het semester ECV uit twee delen: De kern en de minor. Beide delen hebben een omvang van 15 studiepunten en worden parallel aan elkaar gegeven. De minor wordt dus "uitgesmeerd" over het gehele semester (twee kwartalen) en wordt om deze reden een lintminor genoemd (een minor die in één kwartaal wordt gegeven wordt een blokminor genoemd). Het kerndeel bestaat uit 5 onderwijseenheden (vakken) die ook verdeeld zijn over het gehele semester.

In het minordeel mag je zelf een minor kiezen. De opleiding Elektrotechniek beveelt je aan te kiezen voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek (EVMIN). Deze minor bevat 4 verdiepende "vakken" op het gebied van de Elektrotechniek waar je er minimaal 1 en maximaal 4 van kiest. Elk vak heeft een omvang van 3 studiepunten. Daarnaast kun je kiezen voor een project en/of voor een individuele keuzemodule (INDKEU) van 3 studiepunten. Als je voor een project kiest dan kun je kiezen voor een project van 6 studiepunten (PROCV6) of voor een project van 9 studiepunten (PROCV9). Je maakt een zodanige keuze dat de minor een omvang heeft van 15 studiepunten. Als je in ECV een andere minor van 15 studiepunten wilt volgen dan is dat alleen mogelijk met toestemming van de toetscommissie van de Opleiding Elektrotechniek.

In de rest van dit document wordt er van uitgegaan dat je voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek kiest.

Inhoud Kern ECV

Het verplichte kerndeel bestaat uit 5 onderwijseenheden (vakken):

Een beschrijving van deze delen kun je vinden in het Semesterboekje ECV. Drie van deze vakken (SIGBW1, TELDAT en ENTEC1) worden in het eerste kwartaal van ECV aangeboden. De andere twee vakken (ELCAIC en RTSYST) worden in het tweede kwartaal van ECV aangeboden. Elk vak heeft een omvang van 3 studiepunten en bestaat uit 4 delen:

Inhoud Verdiepende Minor Elektrotechniek (EVMIN)

De verdiepende lintminor bevat 4 verdiepende "vakken" op het gebied van de Elektrotechniek waar je er minimaal 1 en maximaal 4 van kiest:

Een beschrijving van deze delen kun je vinden in het Semesterboekje ECV. Twee van deze vakken (REGTEC en ALGODS) worden in het eerste kwartaal van ECV aangeboden. De andere twee vakken (ENTEC2 en SIGBW2) worden in het tweede kwartaal van ECV aangeboden. Elk vak heeft een omvang van 3 studiepunten en bestaat uit 4 delen:

Daarnaast kun je kiezen voor een project en/of voor een individuele keuzemodule (INDKEU) van 3 studiepunten. Een beschrijving van de module INDKEU kun je vinden in het Semesterboekje ECV. Als je voor een project kiest dan kun je kiezen voor een project van 6 studiepunten (PROCV6) of voor een project van 9 studiepunten (PROCV9). Als je kiest voor een project dan is dat altijd een project van een heel semester. Bij het PROCV6 project werk je 1 dag/week gedurende het gehele semester aan het project. Bij het PROCV9 project werk je het eerste kwartaal 1 dag/week en het tweede kwartaal 2 dagen/week aan het project. Studenten die PROCV6 hebben gekozen kunnen samenwerken aan hetzelfde project met studenten die PROCV9 hebben gekozen. Niet elke student levert dus dezelfde bijdrage aan het project en niet elke student is op hetzelfde moment inzetbaar voor het project. Dit maakt de ECV-projecten bijzonder geschikt om te werken aan de competentie "plannen". Een ECV-project kenmerkt zich door pittige onderwerpen met veel diepgang of een veelheid van factoren waarmee rekening gehouden moet worden, veel zelfstandigheid en echte opdrachten met, waar mogelijk, echte opdrachtgevers. Een beschrijving van het ECV-project kun je vinden in het Semesterboekje ECV.

Organisatie van ECV

Het semester ECV omvat 20 weken die zijn verdeeld in twee kwartalen van 10 weken. De laatste twee weken van elk kwartaal zijn bestemd voor reparatiewerkzaamheden (herkansingen). Deze reparatiewerkzaamheden kunnen bestaan uit een hertoets maar ook uit een aanvullende opdracht. In week 1 t/m 18 werk je, als je daarvoor kiest, aan het ECV-project. In week 19 is het projectassessment. Een eventueel herassessment zal in week 20 worden afgenomen. De organisatie van ECV is weergegeven in het onderstaande figuur.

De organisatie van ECV.

Voor de minor kies je:

Je keuze moet zodanig zijn dat de minor 15 CP bevat, 6 in het eerste en 9 in het tweede kwartaal.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor REGTEC, SIGBW2, INDKEU (in het tweede kwartaal) en PROCV6 (zie onderstaand figuur).

De gevolgen van een bepaalde keuze in ECV.

Een vak gaat in ieder geval door als er 12 of meer studenten voor dit vak hebben gekozen. Als vak niet doorgaat dan kunnen studenten die voor dit vak hebben gekozen hebben een nieuwe keuze maken.

Beschrijving Onderwijsdelen

Een uitgebreide beschrijving van alle onderwijsdelen uit ECV kun je vinden in het semesterboekje ECV.

Benodigde Voorkennis

In de onderstaande figuur kun je zien welke voorkennis voor de verschillende onderwijsdelen van ECV nodig is.

De keuze modules uit de verdiepende lintminor Elektrotechniek (EVMIN) zijn rood aangegeven. Je hoeft overigens niet voor deze minor te kiezen, maar wij bevelen dat wel aan. Als je voor EVMIN kiest dan moet je in eerste kwartaal van ECV 6 CP (= 168 SBU) en in het tweede kwartaal van ECV 9 CP (= 252 SBU) kiezen onder de volgende voorwaarden:

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling E 2014-2015.