Overzicht van het semester ECV Duaal van de opleiding E 2014/2015.

28 november 2014

Deze pagina geeft een overzicht van het semester Elektrotechniek Carrière Voorjaar Duaal (ECV Duaal) van de opleiding Elektrotechniek van de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving van De Haagse Hogeschool en is bedoeld voor studenten die van plan zijn dit semester per 9 februari 2015 te gaan volgen.

Belangrijke links:

Plaats in de Opleiding

De opleiding Elektrotechniek bestaat uit twee delen: het basisdeel en het carrièredeel. Het carrièredeel beslaat 3 semesters: ECV (voorjaar), ECN (najaar) en ECA (afstuderen). In het carrièredeel willen we de studenten veel keuzemogelijkheden geven. Om deze reden zijn in dit deel van de opleiding 3 minoren van elk 15 studiepunten opgenomen: twee in semester ECN en één in semester ECV. Het semester ECV wordt alleen in het voorjaar aangeboden (vandaar de naam: Elektrotechniek Carrière Voorjaar). Als je deelneemt aan ECV dan heb je de basis van de E opleiding al gevolgd. Als duale student volg je ECV meteen na EQ3d.

De plaats van ECV Duaal in het curriculum.

Indeling ECV Duaal

Zoals je kunt zien in het bovenstaande figuur bestaat het semester ECV Duaal uit twee delen: De kern en de minor. Beide delen hebben een omvang van 15 studiepunten en worden parallel aan elkaar gegeven. De minor wordt dus "uitgesmeerd" over het gehele semester (twee kwartalen) en wordt om deze reden een lintminor genoemd (een minor die in één kwartaal wordt gegeven wordt een blokminor genoemd). Het kerndeel bestaat uit 5 onderwijseenheden (vakken) die ook verdeeld zijn over het gehele semester.

In het minordeel mag je zelf een minor kiezen. De opleiding Elektrotechniek beveelt je aan te kiezen voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek Duaal (EVMIND). Deze minor bevat 4 verdiepende "vakken" op het gebied van de Elektrotechniek waar je er één van kiest. Elk vak heeft een omvang van 3 studiepunten. Daarnaast bestaat de minor EVMIND uit 12 studiepunten werkend leren. In totaal heeft de minor dus een omvang van 15 studiepunten. Als je in ECV een andere minor van 15 studiepunten wilt volgen dan is dat alleen mogelijk met toestemming van de toetscommissie van de opleiding Elektrotechniek.

In de rest van dit document wordt er van uitgegaan dat je voor de Verdiepende Minor Elektrotechniek Duaal kiest.

Inhoud Kern ECV Duaal

Het verplichte kerndeel bestaat uit 5 onderwijseenheden (vakken):

Een beschrijving van deze delen kun je vinden in het Semesterboekje ECV Duaal. Drie van deze vakken (SIGBW1, TELDAT en ENTEC1) worden in het eerste kwartaal van ECV aangeboden. De andere twee vakken (ELCAIC en RTSYST) worden in het tweede kwartaal van ECV aangeboden. Elk vak heeft een omvang van 3 studiepunten en bestaat uit 4 delen:

Inhoud Verdiepende Minor Elektrotechniek Duaal (EVMIND)

De verdiepende lintminor bevat 4 verdiepende "vakken" op het gebied van de Elektrotechniek waar je er één van kiest:

Een beschrijving van deze delen kun je vinden in het Semesterboekje ECV Duaal. Twee van deze vakken (REGTEC en ALGODS) worden in het eerste kwartaal van ECV aangeboden. De andere twee vakken (ENTEC2 en SIGBW2) worden in het tweede kwartaal van ECV aangeboden. Elk vak heeft een omvang van 3 studiepunten en bestaat uit 4 delen:

Daarnaast bestaat de minor uit 12 studiepunten werkend leren. Een beschrijving van deze module WRK-EV kun je vinden in het Semesterboekje ECV Duaal.

Organisatie van ECV Duaal

Het semester ECV omvat 20 weken die zijn verdeeld in twee kwartalen van 10 weken. De laatste twee weken van elk kwartaal zijn bestemd voor reparatiewerkzaamheden (herkansingen). Deze reparatiewerkzaamheden kunnen bestaan uit een hertoets maar ook uit een aanvullende opdracht. In week 1 t/m 18 werk je, als je daarvoor kiest, aan het ECV-project. In week 19 is het projectassessment. Een eventueel herassessment zal in week 20 worden afgenomen. De organisatie van ECV is weergegeven in het onderstaande figuur.

De organisatie van ECV Duaal.

Voor de minor kies je 1 van de 4 aangeboden verdiepende vakken: REGTEC, ALGODS, ENTEC2 en SIGBW2.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor REGTEC (in het eerste kwartaal), zie onderstaand figuur.

De gevolgen van een bepaalde keuze in ECV.

Maar Je kunt bijvoorbeeld in plaats van REGTEC ook kiezen voor SIGBW2 (in het tweede kwartaal), zie onderstaand figuur.

De gevolgen van een andere, bepaalde keuze in ECV.

Een vak gaat in ieder geval door als er 12 of meer (voltijd en duale) studenten voor dit vak hebben gekozen. Als vak niet doorgaat dan kunnen studenten die voor dit vak hebben gekozen hebben een nieuwe keuze maken.

Beschrijving Onderwijsdelen

Een uitgebreide beschrijving van alle onderwijsdelen uit ECV kun je vinden in het semesterboekje ECV Duaal.

Benodigde Voorkennis

In het overzicht van ECV semester van de voltijd opleiding kun je zien welke voorkennis voor de verschillende onderwijsdelen van ECV nodig is.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling E 2014-2015.