Overzicht van de voltijd opleiding Elektrotechniek vanaf 2014/2015.

6 juli 2014

Deze pagina geeft een overzicht van de opleiding Elektrotechniek van de Faculteit voor Technologie, Innovatie & Samenleving van De Haagse Hogeschool. Dit semesteraanbod is bedoeld voor studenten die in september 2014 aan de voltijd opleiding Elektrotechniek zijn begonnen. Klik hier als je al in september 2013 bent begonnen. Klik hier als je in september 2014 aan de duale opleiding Elektrotechniek bent begonnen. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële semesteraanbod kun je vinden op de portal in de Onderwijs- en Examenregeling E 2014-2015.

Een folder met daarin een compacte beschrijving van de reguliere vierjarige voltijd opleiding Elektrotechniek voor het studiejaar 2014-2015 vind je hier.

De E opleiding bestaat uit 2 delen: de basis en de carrière.

De basis.

Hieronder kun je zien hoe de verschillende leerlijnen in de eerste twee jaar van de voltijd opleiding Elektrotechniek zijn opgebouwd.

-


De moduleonderdelen waaruit het voltijd studieprogramma van de basis bestaat staan weergegeven in het onderstaande overzicht. Het eerste jaar is de propedeuse fase. Na de propedeuse fase start de hoofdfase. Moduleonderdelen waarvan de naam dezelfde is vormen samen een module. Als je wilt weten uit welke moduleonderdelen een module precies bestaat kun je beter in het semesteraanbod kijken. Het onderstaande overzicht is bedoeld om de samenhang tussen de verschillende modules duidelijk te maken.

De carrière.

Het carrière deel beslaat 4 semesters: ECS (stage), ECV (voorjaar), ECN (najaar) en ECA (afstuderen).

Hieronder zijn semester 5 t/m 8 schematisch weergegeven:

-