Microcontrollerbesturingen 2 (MICB2) OUD!.

© Harry Broeders.

Deze pagina was bestemd voor studenten van de THRijswijk.

Microcontrollerlab THRijswijk ruimt op!

Wij stellen 68HC11 ontwikkelsystemen en borden beschikbaar aan (oud)studenten. Dit is vooral interresant voor studenten die vroeger met THRSim11 hebben gewerkt. Belangstelling? Mail bd@hhs.nl.

Inleiding.

Let op! Dit is een oude pagina uit de tijd dat bij MICB2 nog met assembler werd gewerkt. Tegenwoordig gebruiken we C!

De algemene inleiding heb ik van deze pagina verwijderd. Een algemene inleiding kun je indien gewenst vinden op de nieuwe MICB2 site.

Practicumopdrachten.

Beschikbaar materiaal: