Electronic System Level Design and Verification (HM-ES-th2 en HM-ES-pr2)

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving groep E-EMSYS = minor Embedded Systems.


Let op! Deze pagina bevat mogelijk verouderde informatie, kijk op Blackboard voor de meest recente informatie!


Inhoud

Studiemateriaal Sheets Practicumopdrachten 0 1 2 3 4

Inleiding

Het vak Electronic System Level Design and Verification houd zich bezig met het hele gebied van Electronic System Level design van Embedded Systems en met de verificatie van dit soort systemen. Je zult kennis maken de formele verificatie methode "model checking" en je zult zelf een bepaald onderwerp uit ESL design verder uitdiepen (en er een essay over schrijven) en presenteren aan de klas.

Theorie HM-ES-th2

Beschikbaar materiaal:

Toetsing

De toetsing bestaat uit 3 delen:

  1. Het schrijven van een essay. Proposal inleveren: 28 november 2014. Essay inleveren 19 december 2014 voor 23:59 uur (eind week 5). Het essay moet worden ingeleverd op Blackboard: https://blackboard.hhs.nl/webapps/eph-ephorus-assignment-bb_bb60/do/submitdoc?course_id=_45163_1&content_id=_1471791_1
  2. Het geven van een presentatie (in week 6 of 7). Zie voor het rooster: ES_1415_planning_presentaties_ES-th2.pdf. De presentatie moet exact 10 min duren. Daarna zijn er nog 5 minuten beschikbaar om vragen te beantwoorden. Het beoordelingsformulier voor de presentatie vind je hier: ES_1415_beoordeling_presentatie.pdf.
  3. Het doen van een practicum op het gebied van model-checking. Het practicum wordt afgesloten en beoordeeld in week 7 en de herkansing vindt plaats in week 10.

Het essay en de presentatie worden beoordeeld met een cijfer en het practicum met een Onvoldoende / Voldoende. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de twee behaalde cijfers (het cijfer voor het essay telt 2x en het cijfer voor de presentatie telt 1x) als het practicum een voldoende is. Als het practicum onvoldoende is dan is het eindcijfer een 1. Het beoordelingsformulier dat gebruikt wordt om het essay te beoordelen vind je hier: Beoordelingsformulier_Essay.pdf.

JSpin installeren

Om JSpin te kunnen gebruiken heb je een werkende versie van de Java Virtual Machine nodig. Op de meeste systemen zal Java al geïnstalleerd zijn. Zo niet dan kun je het hier ophalen en vervolgens installeren: http://www.java.com/nl/download/manual.jsp

Om JSpin te installeren moet je de volgende files downloaden (of op school kopiëren vanaf Q:\Grp_Elektrotechniek\Embedded_systems\downloads) en installeren:

Als je onnodige warnings tijdens het verifiëren van Spin modellen wilt voorkomen moet je in de file config.cfg regel 20:

C_COMPILER_OPTIONS=-o pan pan.c

vervangen door:

C_COMPILER_OPTIONS=-w -o pan pan.c

Indien nodig kun je dit instructiefilmpje bekijken waarin de installatie van JSpin wordt voorgedaan: http://www.youtube.com/watch?v=UOr1iiuaKYY.

UPPAAL installeren

Om UPPAAL te kunnen gebruiken heb je een werkende versie van de Java Virtual Machine nodig. Op de meeste systemen zal Java al geïnstalleerd zijn. Zo niet dan kun je het hier ophalen en vervolgens installeren: http://www.java.com/nl/download/manual.jsp

Om UPPAAL te installeren moet je het volgende formulier invullen waarmee je de file uppaal-4.0.14-aca.zip download (of deze file op school kopiëren van Q:\Grp_Elektrotechniek\Embedded_systems\downloads).

Deze file uppaal-4.0.14-aca.zip moet je vervolgens uitpakken.

Practicum HM-ES-pr2

Opdrachten: